Địa chỉ: Pleiku -Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Hoa Phượng

Pleiku -Gia Lai
gialai-pleiku-mnhoaphuong@edu.viettel.vn